Echo serca w Intermed Łódź

Jest to badanie mające sprawdzić budowę serca oraz stan jego pracy.

Echo serca wykonujemy sprzętem najnowszej generacji.

Badanie wykonywane jest aparatem VIVID 3 firmy GENERAL ELECTRIC. Jest to wysokiej jakości cyfrowy ultrasonograf posiadający Doppler ciągły, pulsacyjny, Power Doppler, Color Doppler, obrazowanie harmoniczne drugiej generacji i pełne oprogramowanie kardiologiczne.