Rodzaj konsultacji Cena
alergologiczna 120
chirurgiczna 120
diabetologiczna 120
dermatologiczna 100
endokrynologiczna 120
geriatryczna 120
ginekologiczna 150
internistyczna 120
kardiologiczna z badaniem EKG 120
laryngologiczna 120200
neurologiczna 120
okulistyczna 120
ortopedyczna 120
psychiatryczna 120
psychologiczna 120
pulmonologiczna 120
reumatologiczna 120
urologiczna 120